SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt New Biotank

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn Okamura New Biotank được thiết kế theo mô hình bể tự hoại cải tiến Johkasou tại Nhật Bản. Đây là hệ thống cho phép xử lý toàn bộ nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động nhà bếp, vệ sinh, tắm giặt.

Hình đại diện

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên phương pháp xử lý nước thải sinh học. Với thiết kế đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt New Biotank hoàn toàn có thể vận hành tự động linh hoạt theo biến động lưu lượng và chất lượng nước đầu vào:

• Ngăn kị khí 1: Nước thải từ nhà vệ sinh và nhà bếp chảy vào ngăn này sẽ phân chia thành lớp chất lỏng và lớp cặn lắng. Các giá thể góp phần tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật (VSV) kị khí và nước thải, hỗ trợ quá trình phân hủy sinh học diễn ra hiệu quả. Quá trình xử lý trong ngăn này được gọi là quá trình lọc sinh học bằng giá thể cố định.

• Ngăn kị khí 2: Quá trình tương tự như ở ngăn kị khí 1. Sự lặp lại này tạo điều kiện hoạt động toàn diện cho các VSV kị khí, góp phần gia tăng hiệu quả cho khả năng xử lý nước thải, đặc biệt là quá trình khử nitrat.

• Ngăn hiếu khí: Tại ngăn này, các điều kiện tối ưu cho quá trình nitrat hóa được cung cấp nhằm hỗ trợ VSV hiếu khí thực hiện quá trình phân hủy sinh học, thông qua việc cấp oxy bằng máy thổi khí. Quá trình xử lý trong ngăn này được gọi là quá trình lọc sinh học bằng giá thể lơ lửng.

• Ngăn lắng: Nước sau khi trải qua quá trình lắng sẽ được chuyển đến ngăn khử trùng. Bùn lắng sẽ được tuần hoàn lại ngăn kị khí 1 như một nguồn bổ sung dinh dưỡng và hoàn thiện quá trình khử nitrat tại ngăn 1.

• Ngăn khử trùng: Tại ngăn này, nước thải sẽ được khử trùng, sau đó được dẫn ra ngoài

Thông số kỹ thuật:

Ưu điểm của thiết bị:

• BOD đầu ra <20 mg/L

• Đáp ứng QCVN 14:2008

• Không có nguy cơ rò rỉ

• Vận hành dễ dàng

• Kiểm soát thuận lợi.

Để tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ sẵn sàng chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh mời Quý bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ, tại địa chỉ: www.techport.vn

Các tin khác: