SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo thủy tinh có độ bền cao

Thủy tinh là chất lỏng được làm mát trong quá trình chế tạo để đạt đến trạng thái “chất lỏng đông lạnh” ổn định. Trong quá trình sử dụng, khi thủy tinh tiếp xúc với những thay đổi nhiệt độ và bị lão hóa, nó sẽ biến đổi hình dạng. Điều này có nghĩa là theo thời gian, cửa sổ và màn hình kỹ thuật số có thể bị biến dạng và phải thải loại.

Để khắc phục căn bản tình trạng trên, các nhà nghiên cứu tại Trường khoa học kỹ thuật và ứng dụng Henry Samueli thuộc Đại học California (Mỹ) và tại Đại học Pierre và Marie Curie (Pháp) đã đưa ra phương pháp chế tạo thủy tinh có độ bền cao. Nghiên cứu có thể dẫn đến sự ra đời của màn hình, sợi cáp quang, cửa sổ và những vật liệu khác chắc chắn hơn.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được những điều kiện tối ưu để chế tạo thủy tinh lâu bền hơn. Với phương pháp thực hiện mô phỏng máy tính kiểm tra động lực phân tử của vật liệu thường được sử dụng để sản xuất thủy tinh, các nhà nghiên cứu đã xác định các mức ứng suất tốt nhất để vật liệu vẫn duy trì các tính chất tương tự như thời điểm nó được sản xuất cho dù phải tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này cho thấy nếu sử dụng mức ứng suất và thành phần vật liệu thích hợp, có thể chế tạo thủy tinh ít bị lão hóa theo thời gian.

Theo KHPT

Các tin khác: