SpStinet - vwpChiTiet

 

Kháng loài nấm độc tạo aflatoxin trong bắp

Nấm Aspergillus flavus có thể lây nhiễm cho một số cây trồng, trong đó có bắp. Một số giống hoặc chủng của A. flavus tạo ra độc chất aflatoxin có hại cho người và động vật, làm thiệt hại hàng tỷ USD/năm cho nông dân Mỹ.

Để giảm khả năng nhiễm aflatoxin cho cây trồng, nông dân dùng các chủng A. flavus thương mại an toàn, không tạo ra aflatoxin. Khi sử dụng, các chủng vi sinh này trội hơn các loại nấm có thể tạo aflatoxin có hại nên giảm đáng kể mức độ nhiễm aflatoxin trong sản phẩm ở các giai đoạn thu hoạch, vận chuyển và lưu trữ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy, việc sử dụng các chủng A. flavus tự nhiên, an toàn có thể hiệu quả hơn so với các chủng thương mại.

"Sử dụng các chủng A. flavus bản địa có thể có nhiều lợi thế", Ignazio Carbone, nhà nghiên cứu tại Đại học bang North Carolina, tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết. "Các chủng bản địa có thể thích nghi tốt hơn với loại đất và điều kiện thời tiết. Do đó, chúng có thể hoạt động tốt hơn trên đồng ruộng so với các chủng ngoại lai."

Hơn nữa, việc sử dụng các chủng thương mại có thể có một số nhược điểm như: cần phải tái tạo hàng năm (với chi phí 20 USD/ha). Ngoài ra, phải phun trên không hoặc phun thủ công. "Đây là một hạn chế cho nông dân khi sử dụng các chủng thương mại," Carbone giải thích. Mặt khác, các chủng bản địa tồn tại tự nhiên ở các khu vực đang phát triển. Chúng có thể tồn tại lâu hơn trong đất và không cần phải tái tạo lại hàng năm.

Carbone và các đồng nghiệp đã thử nghiệm các chủng A. flavus tự nhiên không tạo ra aflatoxin (hoặc có nồng độ thấp) cùng các chủng thương mại. Kết quả là cả hai hướng đều giảm mức aflatoxin.

Theo quy định của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc của Mỹ (FDA), bắp sử dụng làm thực phẩm cho con người chỉ được phép có tỉ lệ aflatoxin tối đa là 20 phần tỷ. Bắp trồng chưa qua các công đoạn xử lý thường có mức aflatoxin trên 35 phần tỷ. Khi dùng các chủng A. flavus bản địa và thương mại để xử lý, đã giảm mức aflatoxin xuống dưới 10 phần tỷ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, một số kết giao nhất định giữa các chủng bản địa có hiệu quả làm giảm mức aflatoxin nhiều hơn các chủng thương mại do khai thác được lợi thế của sinh học nấm: kết giao phù hợp giúp nấm sinh sản và duy trì tốt quần thể. Khi các nhà nghiên cứu đưa các chủng tự nhiên của nhóm kết giao tương thích vào các ô thử nghiệm, nồng độ aflatoxin đã giảm xuống dưới 2 phần tỷ trong, một số trường hợp. Kết quả tốt hơn bất kỳ chủng thương mại nào được sử dụng.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy, việc sử dụng các chủng bản địa có thể giúp giảm nồng độ aflatoxin một cách bền vững. Sử dụng các chủng tự nhiên có thể rất có hiệu quả cho nông dân trong thời gian dài", Carbone nói.

Dù nghiên cứu được thực hiện ở Bắc Carolina, Carbone cho rằng phương pháp này có thể vận dụng tốt ở nhiều khu vực khác. Một thí nghiệm sơ bộ ở Texas cũng cho thấy, các chủng tự nhiên được kết giao cũng làm giảm nồng độ aflatoxin một cách hiệu quả hơn, so với một chủng thương mại đơn lẻ.

"Chúng tôi cần tiếp tục thử nghiệm ở các cánh đồng bắp trên các tiểu bang khác nhau, cũng như theo dõi nồng độ aflatoxin qua nhiều mùa sinh trưởng. Các thử nghiệm có thể bao gồm các chủng thương mại hiện tại cộng với một chủng kết giao thích hợp; hoặc kết hợp các chủng bản địa khác nhau...Độc tố nấm gây ra mối đe dọa liên tục đến an toàn thực phẩm. Phương pháp của chúng tôi có thể vận dụng đối với các loại nấm tạo ra các độc tố khác." Carbone nói.

Các tin khác: