SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát hiện cơ chế nhiễm bệnh AIDS

Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây phát hiện ra cơ chế lây nhiễm giữa các tế bào do virus AIDS gây ra, đồng thời phát hiện ra một loại hợp chất hóa học có thể khống chế được sự lây nhiễm này. Nghiên cứu đã mở ra một hướng đi mới cho việc sáng chế ra một loại thuốc điều trị bệnh AIDS.


Trước đây, các nhà khoa học phát hiện màng tế bào trong virus AIDS hình thành nên những ống nhỏ được gọi là “đường hầm ống nano”. Theo ống dẫn đó, các tế bào có thể thực hiện trao đổi chất cho nhau, virus cũng thực hiện việc truyền nhiễm qua con đường đó. Nhưng các nhà khoa học lại chưa làm sáng tỏ được cơ chế làm việc của “đường hầm ống nano” đó.
 
Trong thực nghiệm, các nhà khoa học Nhật Bản đã khiến đại thực bào trong máu người nhiễm virus AIDS và phát hiện những đại thực bảo này bắt đầu hình thành nên “đường hầm ống nano”. Nhưng nếu như sử dụng những đại thực bào bị nhiễm virus AIDS mà thiếu đi protein Nef thì các nhà khoa học không quan sát thấy sự tạo thành của “đường hầm ống nano”, điều đó cho thấy protein Nef đóng một vai trò quan trọng cho sự hình thành này. 
 
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện, nếu như thêm vào hợp chất hóa học “NPD3064” vào đại thực bào thì có thể ngăn chặn được sự hình thành ra “đường hầm ống nano”. Các nhà khoa học dự định sẽ tiến hành tổng hợp tất cả các loại hợp chất tương tự để có thể thực hiện được việc ngăn chặn sự lây nhiễm của virus AIDS.
Nguồn: vista.gov.vn

Các tin khác: