SpStinet - vwpChiTiet

 

Hầu hết trẻ em 2 tuổi có thể sử dụng một máy tính bảng thành thạo

Các nhà nghiên cứu mới đây đã xem hơn 200 video trên YouTube  để điều tra làm thế nào trẻ sơ sinh và trẻ em sử dụng iPad và các thiết bị điện tử khác.

Kết quả cho thấy, 90 phần trăm trẻ em 2 tuổi trong các video này có khả năng sử dụng máy tính bảng. Chỉ hơn 50 phần trăm trẻ em 12-17-tháng tuổi trong các video có một khả năng này.

Một trong những khác biệt lớn nhất mà các nhà nghiên cứu tìm thấy là khi trẻ em đạt một tuổi, chúng chuyển từ sử dụng cả hai tay và tất cả các ngón tay của mình để tương tác với máy tính bảng để sử dụng một ngón tay như người lớn vẫn làm.

Nghiên cứu được công bố tại hội nghị CHI 2015
Nguồn: Hoàng Mi

Các tin khác: