SpStinet - vwpChiTiet

 

TWAS tài trợ hội thảo khoa học tại các nước đang phát triển

TWAS (The World Academy Of Sciences) thông báo cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 5.000 USD cho những người tổ chức hội nghị khoa học quốc tế và khu vực, hội thảo, hội nghị chuyên đề tại các nước đang phát triển.
 
Với kinh phí từ chính phủ Ý, TWAS khuyến khích các tổ chức khoa học quốc tế và khu vực ở các nước đang phát triển bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà tổ chức sự kiện. Thời hạn cho các đơn đăng kí hỗ trợ: ngày 01 tháng 6 cho các cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng Một đến Sáu năm sau, và ngày 01 tháng 12 cho các cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng Bảy đến tháng Mười Hai năm sau.

Tài trợ được cung cấp cho các hội thảo trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên: nông nghiệp, sinh học, hóa học, kỹ thuật, địa chất và y tế.

Tài trợ thường được cung cấp dưới dạng tài trợ du lịch cho những diễn giả từ nước ngoài và/hoặc tham gia từ các nước đang phát triển khác so với quốc gia nơi tổ chức cuộc họp. Gía trị tài trợ không vượt quá 5.000 USD.

TWAS chỉ cung cấp tài trợ cho các nhà tổ chức hội thảo mà không cung cấp hỗ trợ cá nhân cho các nhà khoa học muốn tham dự một sự kiện khoa học, ngay cả khi sự kiện đang diễn ra ở một quốc gia đang phát triển.

Thông tin thêm về tài trợ có thể tìm hiểu tại trang web của TWAS

HM (theo TWAS)

Các tin khác: