SpStinet - vwpChiTiet

 

Tài trợ cho báo chí điều tra khoa học tại các quốc gia Nam bán cầu

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Báo chí Khoa học Anh (ABSW), nhằm khuyến khích báo chí điều tra khoa học ở miền Nam bán cầu (bao gồm cả Việt Nam), SciDev.Net đã thành lập nguồn tài trợ để cho phép một nhà báo thực hiện cuộc điều tra.
Hội nghị khoa học quốc tế tại Canada. Nguồn: Bruce Irschick/Flickr

Tài trợ dành cho tất cả các nhà báo khoa học sống và làm việc trong các nước nằm ngoài khối OECD đang làm việc cho một hãng truyền thông hay là nhà báo tự do, hỗ trợ nhà báo cần trợ giúp để thực hiện cuộc điều tra.

Tài trợ sẽ cung cấp tiền mặt (3500 bảng Anh hay 5837 đô la Mỹ), một máy tính xách tay và sự tư vấn từ các chuyên gia về khoa học báo chí cũng như cơ hội đào tạo.

Hạn chót là ngày 10 Tháng Mười 2014.

Để biết thêm chi tiết hãy truy cập trang web của scidev.net
Hoàng Mi (theo SciDev.Net)

Các tin khác: