SpStinet - vwpChiTiet

 

Vai trò của protein đối với trí nhớ và học tập

Những nhà khoa học ở Singapore đã xác định chính xác vai trò của protein SNX27 trong quá trình dẫn đến sự suy yếu trí nhớ và khả năng học tập.

Những phát hiện này có thể một ngày nào đó sẽ giúp hình thành chiến lược giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập của những người mắc hội chứng Down.

Hội chứng Down là một tình trạng di truyền đặc trưng bằng sự có mặt thêm một bản sao của nhiễm sắc thể 21. Tình trạng đó làm suy yếu cả khả năng nhận thức lẫn phát triển thể chất với mức độ khuyết tật từ nhẹ đến trung bình.

Trước đây các nhà khoa học đã khám phá rằng việc có thêm một bản sao của nhiễm sắc thể 21 trong hội chứng Down làm giảm khả năng tạo ra SNX27 trong não và dẫn đến những bất thường trong quá trình tiếp hợp. Khớp thần kinh, cấu trúc cho phép những tế bào thần kinh truyền tín hiệu hóa học với nhau, có vai trò quan trọng trong việc hình thành trí nhớ và sự bất thường của nó dẫn đến tình trạng khếm khuyết.

Trí nhớ có thể hồi phục bằng cách đưa trở lại SNX27 vào não, gợi ra rằng SNX27 là protein cốt yếu của trí nhớ và học tập. Tuy nhiên, vai trò của protein này trong quá trình dẫn đến tình trạng suy yếu trí nhớ hiện vẫn chưa được biết rõ.

Trong nghiên cứu mới được xuất bản trên Nature Communications (Truyền thông Tự nhiên), các nhà khoa học dùng kỹ thuật hình ảnh tế bào sống để minh họa cách mà SNX27 góp phần vào sự bất thường của quá trình tiếp hợp.

Các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng sự truyền dẫn tín hiệu hóa học giữa các tế bào thần kinh được làm cho thuận tiện nhờ những thụ thể AMPA trên bề mặt tế bào não. Vì SNX27 đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển qua lại các thụ thể AMPA trên bề mặt tế bào não nên khi mức độ SNX27 hạ thấp cũng có nghĩa là số lượng thụ thể được vận chuyển trên bề mặt cũng thấp hơn, ngắt quãng việc truyền tín hiệu và làm suy giảm trí nhớ.

Mối tương quan giữa mức độ SNX27 và trí nhớ có thể giải thích tại sao những người mắc hội chứng Down sẽ gặp khó khăn trong học tập và ghi nhớ. Nhờ khám phá về vai trò của SNX27 này mà những nghiên cứu trong tương lai về hội chứng Down có thể tập trung phát triển những chiến lược giúp tái sản xuất hiệu quả protein này vào não để phục hồi khả năng học và nhớ.

 TS. Loo Li Shen, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết trí nhớ và khả năng học giúp nắm bắt bản chất của cuộc sống, nghiên cứu của họ tạo nên sự khác biệt khi tìm những phương cách để mang lại những khả năng nền tảng đó cho người bị chẩn đoán mắc hội chứng Down; tạo tác động tích cực đến cuộc sống của những trẻ em đáng giá này.

Nguồn: Asian Scientist, Nature

Các tin khác: