SpStinet - vwpChiTiet

 

Bước đầu đánh giá các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc (Khoa khớp, Bệnh viện Bạch Mai) thực hiện nhằm đánh giá các nguy cơ gây xơ vữa động mạch trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp; tìm hiểu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với các biểu hiện tim mạch của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

Nghiên cứu tiến hành với 138 bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, điều trị nội trú tại Khoa khớp, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3/2007-3/2008. Các bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm 77 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thể huyết thanh dương tính (RF+), nhóm 2 gồm 61 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp huyết thanh âm tính (RF-).

Kết quả cho thấy, về đặc điểm các nguy cơ gây xơ vữa động mạch trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, tỷ lệ các yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch trong cả nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là tăng CRP (93,8%), lipidic abnormalities (42%), hypertenssion (21,7%), diabetes (18,8%). Đặc điểm rối loạn lipid máu trong bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, trong nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp nói chung, tỷ lệ rối loạn từng thành phần lipid máu như sau: tăng TG (15,2%), tăng CT (8,7%), tăng cả TG và CT (6,5%), tăng LDL-chol (12,3%), giảm HDL-chol (21%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về rối loạn các thành phần lipid máu trong hai nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính và âm tính. Tỷ lệ rối loạn lipid đơn thuần là 67,24%, trong đó chủ yếu là giảm HDL đơn thuần (19,6%). Trong nhóm rối loạn chuyển hóa lipid kết hợp, chủ yếu gặp thể tăng TG + tăng CT (6,5%) và tăng CT + tăng LDL (6,5%). Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về các thể rối loạn lipid máu giữa hai nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính và âm tính. Nguy cơ rối loạn lipid máu tăng gấp 1,51 lần nếu bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có tổn thương Xquang khớp bàn tay, cao gấp 1,35 lần nếu thời gian mắc bệnh trên 5 năm, tăng gấp 1,5 lần nếu dùng corticoid, tăng lên 1,46 lần nếu có các bệnh khác kèm theo. Về mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch với các biểu hiện tim mạch của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, tỷ lệ bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có triệu chứng tim mạch là 42%. Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ có triệu chứng tim mạch giữa hai nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính và âm tính. Nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có biểu hiện tim mạch có tuổi mắc bệnh trung bình là 61,4 ± 10,8 (năm), cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp không có biểu hiện tim mạch (52,3 ± 12,9 (năm) với p < 0,001. Nếu bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có rối loạn lipid máu thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng gấp 2,55 lần.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả