SpStinet - vwpChiTiet

 

Khẩu phần thực tế của hộ gia đình và các yếu tố liên quan tại huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây năm 2006

Đề tài do nhóm tác giả gồm Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Thị Kim Chúc, Nguyễn Thị Út Liên và Trần Xuân Bách thực hiện nhằm mô tả khẩu phần thực tế của hộ gia đình tại huyện Ba Vì (Hà Tây); mô tả một số yếu tố liên quan của khẩu phần thực tế hộ gia đình tại địa bàn này.

Khẩu phần ăn đóng vai trò quan trọng và liên quan chặt chẽ với tình trạng dinh dưỡng sức khỏe con người. Vì vậy, việc theo dõi khẩu phần của nhân dân có ý nghĩa quan trọng cho việc đề   ra các chiến lược và lựa chọn giải pháp cải thiện sức khỏe của nhân dân, góp phần đề phòng các bệnh do nguyên nhân dĩnh dưỡng… Kết quả nghiên cứu trên các hộ gia đình của huyện Ba Vì từ tháng 4 – 5/2006 cho thấy, khẩu phần ăn thực tế của người dân huyện Ba Vì năm 2006 như sau: lượng thực phẩm tiêu thụ người/ngày: gạo vẫn ở mức cao 434,7g; rau xanh, rau củ, quả 220,5g; thịt, cá, trứng, sữa tiêu thụ tương ứng là 53,7g, 39,2g, 11,3g, 27,6g; đậu phụ là 61,9g, đậu đỗ, lạc vừng tiêu thụ ít 2,9g; bánh kẹo ngọt, đường sử dụng ít 6,5g, dầu ăn và mỡ vẫn ở mức thấp 8,3g. Năng lượng khẩu phần đạt 2268 kcal, đạt nhu cầu khuyến nghị vủa Viện dinh dưỡng; lượng protein trong khẩu phần (70,8g) tuy nhiên chủ yếu là protein thực vật; lượng Lipid thấp 32,6g, các chất khoáng, vitamin A, PP, C đạt yêu cầu khuyến nghị. Về tính cân đối của khẩu phần, tỷ lệ các chất sinh năng lượng chưa hợp lý, tỷ lệ P:L:G = 13:14:73, năng lượng do lipid cung cấp thấp (14%); tỷ lệ Ca/P = 0,55 hợp lý, có sự cân đối theo năng lượng của các vitamin, trừ vitamin B2. Một số yếu tố liên quan: có liên quan có ý nghĩa thống kê giữa năng lượng và protein theo mức thu nhập; những hộ có thu nhập cao khẩu phần được cải thiện hơn; các chất khoáng, vitamin cũng cho một kết quả tương tự. Khẩu phần của người dân vùng ven sông thấp hơn các vùng khác song chưa có ý nghĩa thống kê. Không có sự khác nhau giữa thiếu đủ năng lượng và protein với số người trong gia đình và ở những gia đình có ăn kiêng hay không.
LV (nguồn: Tạp chí Y học thực hành, số 10/2007)