SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của chất resveratrol trên gen clock của chuột

Ở động vật có vú, những thành phần chính của hệ thống điều khiển nhịp điệu sinh học nằm ở nhân trên giao thoa thị giác (SCN) vùng hạ đồi. tuy nhiên, gen nhịp điệu sinh học cũng hiện diện trong hầu hết những mô ngoại vi như mô mỡ.

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích những ảnh hưởng tiềm năng của hoạt chất resveratrol đối với những thay đổi phát sinh do chế độ ăn mỡ cao thể hiện trên những gen nhịp điệu sinh học (clock gen) và những gen điều khiển clock gen, trong mô mỡ trắng của chuột.

Chuột được chia thành ba nhóm: nhóm chứng được nuôi bằng chế độ ăn tiêu chuẩn, nhóm được nuôi bằng chế độ ăn có mỡ cao được bổ sung chất resveratrol (RSV) và nhóm không có chất resveratrol (HF). Biểu hiện của clock gen và những gen điều khiển clock gen được phân tích bằng phản ứng chuỗi trùng hợp thời gian thực (RT_PCR). Biểu hiện gen và hoạt động của acid béo synthase (FAS) cũng được phân tích.

So với nhóm chứng, nhóm RSV cũng cho thấy những kiểu mẫu phản ứng tương tự nhóm HF, ngoại trừ đối với virus gây loạn nguyên hồng cầu mã ngược [alpha] (Rev-Erb[alpha]) được điều chỉnh thấp xuống. Biểu hiện của gen này đạt cùng mức như của nhóm chứng. Kiểu phản ứng của protein Rev-Erb[alpha] cũng tương tự những phát hiện trong biểu hiện gen. Chế độ ăn mỡ cao đã điều chỉnh mọi gen mỡ và chất resveratrol không ảnh hưởng đến chúng. Trong nhóm HF, hoạt động của FAS có xu hướng tăng, trong khi chất resveratrol giảm.

Nguồn: British Journal of Nutrition, 2013

Các tin khác: