SpStinet - vwpChiTiet

 

Nói bằng cách chạm ngón tay

Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ đối tượng nào quanh bạn cũng có thể phát lại âm thanh khi bạn chỉ cần chạm ngón tay vào chúng? Đó là ý tưởng của Ishin-Denshin, một dự án nghệ thuật điện tử vừa được tuyên dương tại lễ hội ARS Electronica ở Linz, Áo.
 

Ishin-Denshin hoạt động bằng cách người sử dụng thì thầm vào microphone, microphone sẽ mã hóa âm thanh và sau đó chuyển đổi nó thành tín hiệu điện tạo nên một trường tĩnh điện xung quanh cơ thể con người. Khi người này chạm vào ngón tay của mình vào tai của người khác, trường tĩnh điện này làm cho màng nhĩ rung nhẹ, tái tạo âm thanh cho người bị chạm nghe.

Tên của dự án này theo tiếng Nhật Bản có nghĩa là sự hiểu biết thầm lặng
 
Nguồn:  theo Newscientist

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả