SpStinet - vwpChiTiet

 

Vẽ nên câu chuyện loài người từ ADN 

Hành trình tiến hoá của loài người không theo một đường thẳng mà giống như cây phân nhánh, xuất phát từ châu Phi rồi phân đi hắp thế giới. Dự án Genographic phi lợi nhuận của National Geographic lần theo và kết nối từng nhánh riêng lẻ của chúng ta để trả lời câu hỏi về sự đa dạng của gen.
 

Nhưng làm thế nào lần ngược trở lại lịch sử xa xưa? Bằng cách nhìn vào ADN (mã di truyền). Thực tế cho thấy phân tích ADN có thể vẽ nên câu chuyện đầy sắc màu về bước đường di cư của tổ tiên chúng ta. Thậm chí có thể cho chúng ta biết về nguồn gốc người Neanderthal.
 
Mời xem cuộc trao đổi với Tiến sĩ di truyền học Spencer Wells, giám đốc của Dự án Genographic. Nhấn link tại đây để xem nội dung (tiếng Anh).
 

 
P. Nguyễn (theo Huffington Post)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả