SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Gene kháng virus gây chết cá rô phi

16/03/2020

Loại bắp chỉnh sửa gene sinh trưởng tốt trong thời tiết lạnh

07/02/2020

Phát hiện đột biến gene trong chủng mới của virus corona

06/02/2020

Loại cà chua mới, phù hợp cho nông nghiệp đô thị

24/12/2019

Sử dụng "gen nhảy" của cà chua giúp gia tăng khả năng chống hạn cho cây

09/10/2019

Nghiên cứu khí canh cây dừa cạn trong điều kiện bổ sung vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

20/08/2018

Tạo ra cà chua có đặc tính chống oxy hóa cao bằng kỹ thuật di truyền

11/03/2018

Biến đổi gene động vật

03/02/2016

10 sự kiện khoa học đán chú ý do Austrilian Science Media Centre bình chọn

03/02/2016

10 thành tựu công nghệ do Popular Science bình chọn

03/02/2016