SpStinet - vwpTapChiStiFo

 
 • Sáng chế mới tại TP.HCM

  Các sáng chế giới thiệu kỳ này: Quy trình sản xuất viên xúc tác dùng cho quá trình khử lưu huỳnh bằng hyđro; Hệ thống đốt trấu dùng cho nồi...
 • Sáng chế mới tại TP.HCM

  Các sáng chế giới thiệu kỳ này: Chậu trồng cây thích hợp cho cấp nước tự động; Hệ thống xử lý plasma và phương pháp xử lý nước uống bằng hệ thống...
 • Sáng chế mới tại TP.HCM

  Các sáng chế giới thiệu gồm: quy trình tổng hợp hợp chất (gama-arylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4-ete có hoạt tính gây độc tế bào thể hiện trên...
 • Sáng chế mới tại TP.HCM

  Các sáng chế giới thiệu gồm: Chậu trồng cây; Phương pháp tách chiết và tinh chế colagen từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus); Hệ thống giám sát...
 • Sáng chế mới tại TP.HCM

  Các sáng chế được giới thiệu trong kỳ: Quy trình sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu; Dụng cụ xóa bằng băng; Chủng nấm Linh chi đen Amauroderma sp....
 • Thế giới vi tảo

  Vi tảo (microalgae), loài thực vật nhỏ bé, chủng loài phong phú, tăng sinh nhanh và chứa nhiều thành phần có thể khai thác sử dụng trong nhiều...
 • Thêm nguồn nước ngọt

  Nguồn nước trên thế giới có đến 97,5% là nước mặn ở các đại dương, vùng biển và một số hồ; 2,5 %  là nước ngọt (trong đó nước ngầm chiếm 70%...
 • Phụ nữ trong hoạt động sáng tạo

  Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đời sống xã hội. Dù vai trò của phụ nữ đã được thừa nhận, nhưng sự phân biệt giới tính...
 • Năng lực sáng tạo trên thế giới năm 2016

  Sáng tạo là chìa khóa để đổi mới và phát triển. Hàng năm, dưới những góc nhìn khác nhau, nhiều tổ chức đưa ra các thống kê, phân tích để đo lường...
 • Giải pháp nào để xử lý chất thải rắn?

  Quản lý chất thải rắn (CTR) là vấn đề không riêng của nước nào, và lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý CTR đã làm đau đầu các nhà quản lý. Bởi nếu...