SpStinet - vwpChiTiet

 

Mở chuyên mục “Diễn đàn khoa học và công nghệ”


Diễn đàn KH & CN do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục tiêu xây dựng kênh thông tin và kiến thức bổ ích, thiết thực cho tất cả mọi người, tạo môi trường nghiên cứu, học tập online để các thành viên giao lưu, thảo luận về những vấn đề KH & CN đang được quan tâm hiện nay.

Đặc biệt, diễn đàn có giới thiệu các đề tài nghiên cứu () khoa học và phát triển công nghệ TP. Hồ Chí Minh thuộc 14 chương trình mục tiêu do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh quản lý để các thành viên trao đổi thảo luận. Nội dung nghiên cứu KH & CN tập trung theo các lĩnh vực như: Chương trình Công nghệ Thông tin và GIS; Chương trình Công nghệ Sinh học; Chương trình Vật liệu mới; Chương trình Quản lý đô thị; v.v…

Diễn đàn sẽ chính thức hoạt động vào cuối tháng 4 năm 2009.

S.T

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả