SpStinet - vwpChiTiet

 

Tin hoạt động khoa học công nghệ trong tuần (16/02/2009-20/02/2009)

Nghiệm thu đề tài tại Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. HCM

Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM

Thời gian Tên đề tài được nghiệm thu
15 giờ
Thứ hai 16/02/2009
Đánh giá rủi ro động đất cho TP. HCM trên cơ sở sử dụng GIS và các mô hình tính toán
14 giờ,
Thứ Tư 18/2/2009
NTĐT Nghiên cứu sự tạo rễ và sự tăng trưởng của chồi cây điều ( Anacardium occidentale L.) cao sản trong giai đoạn in vitro và ex vitro
15 giờ 30,
Thứ Tư 18/2/2009
Tái sinh cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) in vitro bằng nuôi cấy mảnh lá.
9 giờ
Thứ Năm 19/2/2009
Bước đầu xây dựng kỹ thuật thử nghiệm M-PCR phát hiện nhanh Staphylococcus aureus đề kháng methicilin trực tiếp.
14 giờ,
Thứ Sáu 20/2/2009
NTĐT Xác định kiểu nhân (KARYOTYPE) trên cơ sở nghiên cứu nhiễm sắc thể của 3 loài cá bản địa Đồng bằng Sông Cửu Long: cá Trê trắng , cá Hô, cá Kết.
15 giờ 30,
Thứ Sáu 20/2/2009
Nghiên cứu khảo sát sự biến động của 5 loài cá điển hình của sông Sài gòn trước và sau khi hình thành hồ Dầu Tiếng.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả