SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashboard

Giải pháp tích hợp các chức năng mang tính chuyên môn hóa cao dành cho giáo viên, phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh. Giải pháp phù hợp và linh hoạt theo từng loại hình quản lý giáo dục từ tiểu học đến đại học trong thời đại 4.0

App và Dashboard là giải pháp phù hợp và linh hoạt theo từng loại hình quản lý giáo dục từ tiểu học đến đại học. Áp dụng công nghệ 4.0, giải pháp tích hợp các chức năng mang tính chuyên môn hóa cao dành cho giáo viên, phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh. Giải pháp có thể điểm danh và xác định thời gian thực, số lượng học sinh đi học trên xe và ở trường, cập nhật đầy đủ thông tin về hành trình của học sinh. Qua đó, phụ huynh có thể tương tác trực tiếp với nhà trường và các thầy cô trong trường hợp khẩn cấp.

Tất cả được quản lý trên một hệ thống chung, giúp kết nối nhiều thành phần tại trường học với nhau. Ngoài ra, giải pháp còn tích hợp không giới hạn nhiều tính năng tiện ích khác như: quản lý trang thiết bị tài sản nhà trường qua mã QR code; duyệt đơn nghỉ phép trực tuyến; liên lạc trực tiếp với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và ban quản trị nhà trường; kịp thời nhận tin nhắn, các văn bản chỉ đạo và hoạt động xung quanh khuôn viên tổ chức…

Đơn vị giới thiệu: Công ty Cổ phần BusMap

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả