SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý nước nuôi tôm bằng phụ phẩm từ lúa gạo

Giải pháp sử dụng các phụ phẩm lúa gạo để loại bỏ các khí độc hòa tan (amoniac, nitrit) trong nước gây hại đến sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi, tánh nguy cơ dịch bệnh. Với bộ kit xác định nhanh COD, DOC sẽ giúp xác định nhanh chất lượng nước thải ra môi trường, tránh nguy cơ lây bệnh do ô nhiễm. Các giải pháp giúp doanh nghiệp, hộ nuôi có thể can thiệp kịp thời, tránh các tình huống xấu, góp phần tiết kiệm chi phí và gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch.

Envikit là nhóm sản phẩm dùng để đo nhanh các thông số ô nhiễm môi trường cũng như các chất độc hại trong thực phẩm.

Envikit được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và là công nghệ mới của thế giới, không dùng các chất độc hại với môi trường, có độ tin cậy, độ chính xác cao và có khả năng đo ở các nồng độ rất thấp mà chỉ các kit cao cấp như Hach (Mỹ) thực hiện được.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM – TechmartDaily (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả