SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhân giống vô tính sản xuất sinh khối dược liệu bằng khí canh

Công nghệ nhân giống vô tính sản xuất sinh khối dược liệu, cây rau và hoa bằng khí canh, với các thông số trồng đã được chuẩn hóa thành quy trình, cho tỉ lệ chồi ra rễ cao, tỉ lệ cây con sống sau cấy mô đưa ra trồng trong hệ thống khí canh (đinh lăng) rất cao, lên đến 95%, cao hơn nhiều so với thủy canh (35%) và trồng trên giá thể (58%).

Ứng dụng cho cây thìa canh, các tỉ lệ tương ứng lần lượt là 86,6%, 36,7% và 53,3%. Công nghệ khí canh có hệ số nhân giống vượt trội (ứng dụng cho đinh lăng sau 7 tháng đưa cây vào bồn mạ, cho năng suất 1.200 cây/20 cây/m2 đủ tiêu chuẩn xuất vườn; sau đó mỗi 3 tháng tiếp tục cho 600 cây/20 cây/m2). Chi phí sản xuất cây giống đảm bảo yêu cầu cạnh tranh trên thị trường.

Công nghệ khí canh cũng có thể ứng dụng với nhiều loại rau, hoa,…(cây ngắn ngày) cho kết quả tốt.

Đơn vị giới thiệu: Viện Sinh học Nông nghiệp Tất Thành

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả