SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giá trị các chỉ dấu sinh học hTERT mRNA, AFP, AFP-L3, DCP trong phát hiện bệnh ung thư tế bào gan

02/07/2020

Nghiên cứu một số tính chất phân tử của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam

25/05/2020

Thuốc phòng chống ung thư cũng vô hiệu hóa vi khuẩn H. Pylori

29/04/2019

Giải pháp “Bẫy ung thư” được cấy ghép dưới da có thể thay thế thủ thuật sinh thiết để phát hiện ung thư

12/11/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm mới ứng dụng cho thuốc điều trị ung thư

22/04/2019

Ung thư - căn bệnh đang thách thức toàn cầu

27/12/2019

Quản lý thuốc 4.0: hơn 500 nhà thuốc sử dụng GPP-SPHACY

14/05/2019

AI thay đổi phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư

19/11/2019

Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen từ mẫu sinh thiết lỏng bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới với ứng dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư

21/04/2020

Phân lập hoạt chất chống ung thư từ rễ cây bá bệnh

26/02/2020