SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy xương, hướng đến ghép điều trị bệnh lý tổn thương xương

23/03/2020

Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?

13/02/2020

Sáng chế mới tại TP.HCM

01/08/2019

Tạo ống ghép mạch máu có nguồn gốc dị loại hướng tới ứng dụng trong công nghệ tim mạch

12/07/2019

Lần đầu tiên cấy ghép thành công bộ phận tay giả mang lại cảm giác thật cho người dùng

13/02/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 3-2018)

29/03/2018

Sáng chế Việt có gì mới?

02/03/2016

15 giải thưởng đột phá công nghệ năm 2015 do Popular Mechanics bình chọn

03/02/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 12/2015

09/12/2015

Thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

10/04/2015