SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dựa vào Google Trends tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/10/2019

Thuật toán dự báo rối loại protein phù hợp

01/08/2019

Xây dựng quy trình cảnh báo mưa lớn cho TP.HCM phục vụ dự báo ngập

19/08/2019

Tính toán hiệu năng cao giúp dự báo thời tiết sớm

09/12/2015

Quản lý nhu cầu giao thông TP. Hà Nội dưới ảnh hưởng của cấu trúc không gian đô thị

13/05/2015

TOÀN CẢNH KH&CN THẾ GIỚI NĂM 2014

10/02/2015

Ứng dụng mô hình Delft3D dự báo mực nước cửa sông hạ lưu lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

15/12/2014

10 xu hướng nổi bật trong năm 2014

01/01/2014

Xây dựng bản đồ phân bố nguy cơ sét đánh khu vực Tân Biên và Tân Châu, Tây Ninh

17/12/2013

Mức độ ô nhiễm môi trường dưới mặt đất của bãi chôn lấp rác Đông Thạnh - TP.HCM

09/11/2013