SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng kiến Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam sắp triển khai tại địa phương

29/06/2020

Nuôi trồng thủy sản kết hợp điện mặt trời

15/04/2020

Tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

22/12/2019

Công bố Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2018

29/03/2018

Cuộc họp điều phối và đánh giá tiến độ dự án IAEA/RCA-RAS/5/070

04/07/2017

Tổng kết trao giải cuộc thi ý tưởng dự án tình nguyện vì biển đảo xanh năm 2017

01/07/2017

Thẩm định chương trình phát triển kinh tế - xã hội và dự án đầu tư

02/06/2016

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp

02/06/2016

Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp chứng nhận đầu tư hai dự án mới

19/11/2015

Văn bản pháp quy về quản lý dự án KH&CN

10/06/2015