SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chuyển hóa khí hiệu ứng nhà kính CH4 và CO2 thành khí tổng hợp trên nền xúc tác NiO/SBA-15

14/06/2020

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền cấu trúc nano Ti0.7W0.3O2 cho xúc tác Platinum (Pt) ứng dụng trong pin nhiên liệu

17/03/2020

Chế tạo xúc tác CuO mang trên nền vật liệu được tổng hợp từ bùn đỏ và tro trấu để xử lý benzene, toluene và xylene trong pha khí

05/02/2020

Chế tạo xúc tác NiO mang trên MSN cho quá trình hydro hóa khí carbonic thành nhiên liệu methane

28/11/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

01/08/2019

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa BiVO4 trong phân hủy hợp chất hữu cơ độc hại sử dụng ánh sáng nhìn thấy

17/06/2019

Xúc tác Molybdenum sulfide vô định hình hoạt động tốt nhất cho khai thác năng lượng mặt trời

02/05/2019

Giảm vi sợi nhựa bằng công nghệ nanocoating cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời

20/03/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 3-2018)

29/03/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018