SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo xúc tác NiO mang trên MSN cho quá trình hydro hóa khí carbonic thành nhiên liệu methane

28/11/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

01/08/2019

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa BiVO4 trong phân hủy hợp chất hữu cơ độc hại sử dụng ánh sáng nhìn thấy

17/06/2019

Xúc tác Molybdenum sulfide vô định hình hoạt động tốt nhất cho khai thác năng lượng mặt trời

02/05/2019

Giảm vi sợi nhựa bằng công nghệ nanocoating cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời

20/03/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 3-2018)

29/03/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 3/2016

02/03/2016

Quy trình xử lý dầu nhớt thải bằng cách cracking xúc tác để sản xuất dầu diesel

11/09/2015

Tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonite và ứng dụng cho sản xuất hydro từ nhiệt phân than bùn

31/03/2014