SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp quản lý và thu phí đỗ xe qua thiết bị di động

29/11/2019

Công nghệ, thiết bị chống ngập tham dự giải thưởng CNTT-TT năm 2019

29/11/2019

Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp

12/11/2019

Hệ thống thiết bị đo đa chỉ tiêu dùng cho nông nghiệp

06/11/2019

Mời tham dự Techmart Y tế gia đình và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2019

07/10/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

10/07/2019

Mời tham gia "Techmart chuyên ngành Trồng trọt, Bảo quản và Chế biến nông sản, thực phẩm"

05/04/2019

Khảo sát sự phát thải của khí hiệu ứng nhà kính CO2 và CH4 bằng thiết bị lấy mẫu và đo khí tự động chế tạo tại Việt Nam

21/02/2019

Thiết bị mới giúp đơn giản hóa đo lường ô nhiễm florua trong nước

18/02/2019

Thiết bị tiêm insulin từ bên trong cơ thể cho người tiểu đường tuýp 2

15/02/2019