SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị chiếu sáng không cần điện của ĐH Quốc gia Hà Nội được cấp bằng độc quyền sáng chế

26/06/2020

Đèn đọc phim X-quang LED Ecomed

07/06/2020

Hệ thống giám sát bức xạ toàn diện MediSmarts

01/06/2020

Cung coban đủ đáp ứng để sản xuất pin cho xe điện và các sản phẩm điện tử

21/05/2020

IoT: Vấn đề an ninh khi bị botnet tấn công

17/04/2020

Thiết bị thu - phát quang học

15/05/2020

Đào tạo và chuyển giao công nghệ: thế mạnh phát triển của doanh nghiệp ngành sinh học

09/01/2019

Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng KH&CN

26/11/2018

Nước sạch cho cộng đồng: Việt Thái Sinh

02/10/2018

Đưa công nghệ đến với cộng đồng

30/03/2018