SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?

13/02/2020

Phần mềm giúp tính toán năng lượng tiêu thụ khi đi bộ

04/09/2018

Sáng chế Việt mới (F4)

06/09/2016

Chip 'neuron'

15/08/2014

Siêu máy tính mô phỏng tim người

10/01/2013

Speedo phát triển hệ thống đồ bơi tiên tiến mới

14/07/2012

Hội thảo “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân và Chương trình đào tạo sử dụng thiết bị mô phỏng”

21/10/2011

Phỏng sinh học - Món quà kỳ diệu từ thiên nhiên

06/05/2011

Chống tiền giả bằng mô phỏng sinh học

20/07/2010