SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

34 đơn vị tham gia Hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM

24/06/2020

Thêm 9 trường đại học chính thức tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

16/05/2019

Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM: Quả ngọt cho công tác kết nối đầu năm

05/03/2019

Triển khai nghiên cứu KH&CN theo hợp đồng

08/04/2016

Ký kết hợp tác truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên internet tại TP.HCM

23/03/2016

16 đơn vị tại TP. HCM cam kết thực hiện tiết kiệm năng lượng

14/03/2015

Hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP HCM và ICISE

26/08/2013

Việt Nam hợp tác với Cộng hòa El Salvador về KH&CN

22/02/2013

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM và Công ty Cổ phần Chế tạo máy & Sản xuất vật liệu mới Trung Hậu

06/08/2012

Lễ ký kết giao ước thi đua khối Trường, Báo chí, Trung tâm

03/04/2012