SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thành phần hóa học của rễ cây gai

11/12/2020

Catechin: Hoạt tính sinh học tiềm năng từ lá Trà xanh

04/12/2020

Khảo sát sự tích lũy Germanium trong sinh khối nấm Ophiocordyceps sinensis và thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư

05/03/2020

Tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư của một số dẫn xuất của acid usnic

27/02/2020

Nghiên cứu sulfate hóa Exopolysaccharide từ dịch nuôi cấy nấm Cordyceps sinensis và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

16/08/2019

Phát triển ngành dừa

27/10/2014

Phương pháp mới có thể loại bỏ hơn 90 % lượng chì trong nước

11/08/2014

Ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) in vitro và ex vitro.

27/02/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2013

23/03/2013

Cô lập xanthon có hoạt tính kháng khuẩn từ vỏ trái măng cụt (Garcinia mangostana L.)

04/03/2010