SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị tạo hình 3D cho da chỉ trong vài phút

16/03/2021

Các đặc điểm hình ảnh X-quang của bệnh nhân nhiễm coronavirus

06/02/2020

Trí tuệ nhân tạo làm cho khuôn mặt mờ trông sắc nét hơn 60 lần

20/07/2020

Ứng dụng hệ thống thu thập và lưu trữ hình ảnh DICOM BachKhoa Full PACS

30/10/2019

Bách Khoa Full PACS: Ảnh số DICOM thay phim truyền thống

10/10/2019

Ứng dụng Hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến Bách Khoa

17/10/2018

Hệ thống lưu truyền hình ảnh y tế và chẩn đoán từ xa

10/10/2018

Hiệu quả trong điều trị bệnh động mạch chi dưới bằng phương pháp lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh

26/07/2018

Hoàn thiện công nghệ bảo mật hệ thống PACS ứng dụng chẩn đoán hình ảnh số tại bệnh viện.

08/06/2018

Công nghệ dựng ảnh 3D mọi bộ phận trong cơ thể

01/12/2014