SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Độc tố mới cản trở sự phát triển của vi khuẩn

13/11/2019

VPI sản xuất nước rửa tay khô diệt khuẩn tới 99,99%

07/02/2020

Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn

09/12/2019

Diệt khuẩn hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng với đèn UV

27/09/2019

Máy sản xuất nước, máy xử lý nước công nghệ mới thu hút nhiều quan tâm của doanh nghiệp

30/03/2018

Hội thảo giới thiệu máy sản xuất nước diệt khuẩn và xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

10/03/2018

Lương thực cho ngày mai

12/11/2012

Sáng chế ra một loại vải diệt khuẩn khi phơi nắng

20/10/2011

Tạo được giấy có khả năng diệt khuẩn

27/01/2011

Khí plasma lạnh diệt khuẩn tốt hơn kháng sinh

29/12/2010