SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chuyển đổi số tại địa phương: Cấp sở giữ vai trò "hạt nhân"

17/05/2021

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp cạnh tranh với quốc tế

09/04/2021

Sáng kiến Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam sắp triển khai tại địa phương

29/06/2020

Đánh giá chất lượng và đa dạng di truyền của một số giống lúa địa phương Việt Nam

13/05/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 6/2014

23/06/2014

Quán triệt triển khai Chiến lược KH-CN giai đoạn 2011 – 2020

05/03/2013

Ban Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

30/12/2011

Tập huấn "Tăng cường công tác truyền thông hoạt động KH&CN địa phương"

28/11/2011

Khả năng sinh trưởng phát triển và biểu hiện giới tính của một số giống đu đủ địa phương

13/09/2011

Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của cơ quan thông tin Khoa học và Công nghệ địa phương”

06/12/2010