SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất bê tông bền trong môi trường biển từ nguồn nguyên liệu tại chỗ.

05/05/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

28/02/2018

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017

Sáng chế Việt có gì mới (4/2016)

08/04/2016

Phân tích ứng xử của bản kê bốn cạnh bê tông cốt sợi thép chất lượng siêu cao dùng cho cầu nông thôn

13/10/2015

Nguyên nhân và giải pháp hạn chế lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa

08/10/2015

Phong phú sáng chế từ dừa

08/05/2015

Sử dụng cát biển làm thành phần cốt liệu bê tông

22/12/2014

Thiết kế dầm bê tông sử dụng chất dẻo cốt sợi FRP dạng thanh

31/08/2013

Chuyển giao công nghệ làm đường bê tông xi măng

07/08/2013