SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ ảnh viễn thám: Cách tiếp cận mới trong quan trắc không khí

02/01/2020

Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian trong quản lý, giám sát và dự báo diễn biến đường bờ sông Cửu Long

29/10/2013

Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để thành lập bản đồ nguy cơ ngập lụt khu vực Quận 7, TP. HCM

10/10/2013

Ứng dụng viễn thám đánh giá biến động lớp phủ khu vực TP.HCM từ 1989 đến nay hỗ trợ công tác chống ngập 

11/07/2013

Việt Nam sắp phóng vệ tinh viễn thám đầu tiên

25/04/2013

Ứng dụng viễn thám quang học và radar trong giám sát rừng ngập mặn khu vực tỉnh Cà Mau

05/03/2013

Việt Nam sắp phóng vệ tinh hơn 70 triệu USD

24/02/2013

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS theo dõi khô hạn ảnh hưởng đến nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

11/01/2013

Hơn 600 nhà khoa học dự Hội nghị Viễn thám châu Á

04/11/2010

Tìm hiểu về viễn thám

23/09/2010