SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

14/04/2021

Công nghệ lõi phục vụ chuyển đổi số

09/04/2021

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc: Minh bạch thông tin, chống gian lận thương mại

29/03/2021

Nền tảng giám sát an toàn thông tin giúp doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi số

24/03/2021

Hệ thống hỗ trợ giám sát thai phụ đái tháo đường thai kỳ

16/03/2021

Đảm bảo an toàn không gian số

16/03/2021

Giải thưởng cho các chương trình đào tạo kỹ năng số ở Đông Nam Á

25/02/2021

CESTI 2020: đa dạng hoạt động thông tin phục vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng

31/12/2020

Vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu thuộc 15 lĩnh vực CNTT

17/12/2020

5 nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam đủ tiêu chuẩn phục vụ chính phủ điện tử

04/12/2020