SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Áp dụng biện pháp phần tử biên trong phân tích dao động hệ thanh phẳng biến dạng đàn hồi

31/08/2020

22 sáng chế tốt nhất do Tạp chí Time đánh giá

03/02/2016

Phân tích tải trọng động tác dụng lên thân xe tải nhẹ bằng mô hình động lực học dao động 3D

14/01/2014

Hợp lý hóa phản ứng kết cấu lõi cứng nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

17/01/2011

Cấy thiết bị chống ù tai, chóng mặt

29/10/2010

Hệ số tải trọng tương đương trong thiết kế kết cấu mặt đường mềm sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có xét đến thành phần xe quá tải trong điều kiện giao thông

29/04/2010

Thiết kế công trình sử dụng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tải trọng động đất theo TCXDVN 375-2006

07/10/2009

Tính tải trọng sóng nổ tác dụng lên công trình đặt trong môi trường đất bão hòa nước theo mô hình đàn hồi nhớt phi tuyến

04/06/2009

Thiết kế cách chấn đáy HDR cho khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

18/03/2008

Cách tính cọc đơn chịu tải trọng ngang trong công trình khai thác dầu khí ngoài biển

19/02/2008