SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhân giống in vitro cây lan một lá

27/09/2019

Quy trình vi nhân giống cây lan Thạch hộc tía bằng hệ thống ngập chìm tạm thời

25/09/2019

Nhân giống bằng cấy mô cây Khôi nhung

15/09/2019

Quy trình nhân giống in vitro cây dược liệu Huyền sâm và Cát cánh

19/08/2019

Mô hình trồng chuối cấy mô giá trị cao

16/07/2018

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây đảng sâm

07/08/2018

Công nghệ nhân giống mới giúp rau quả trở nên “hấp dẫn” hơn với người tiêu dùng

28/07/2018

Chọn tạo và nhân giống thành công loại quýt PQ1

08/08/2017

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây cà chua từ hạt xanh

08/07/2016

Nhân giống thành công nhiều loài cây thuộc danh lục thực vật trong sách đỏ Việt Nam

04/06/2014