SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống AI có khả năng nhận dạng giọng nói tốt hơn con người

10/11/2020

Phương pháp mới nhận dạng gen kháng bệnh trong cây ca cao

18/12/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018

Xử lý tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

05/08/2016

Nhận dạng sự cố trong hệ thống điện

05/05/2015

Tiếng nói tiếng Việt trên thiết bị di động

27/05/2014

Sàn thông minh

19/02/2013

Chỉ cần cười là tủ lạnh tự mở

16/10/2012

Hệ thống nhận diện khuôn mặt 1 tỉ USD

12/09/2012

Điều khiển bằng cử chỉ

21/08/2012