SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các giải pháp phòng, chống ngập cho đô thị

19/08/2019

Sáng chế chống ngập

12/10/2015

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và phần mềm mô phỏng thủy lực quản lý mạng lưới thoát nước và vấn đề ngập lụt đô thị lưu vực kênh Nước Đen – quận Tân Phú TP. HCM

09/01/2014

Các giải pháp đề xuất chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang

11/11/2013

Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để thành lập bản đồ nguy cơ ngập lụt khu vực Quận 7, TP. HCM

10/10/2013

Tản mạn về chuyện nước mưa

05/08/2011

Tận dụng khả năng trữ nước của hồ điều hòa để giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn TP.HCM

14/01/2011