SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tình trạng kháng kháng sinh đang tăng mạnh trong vật nuôi

19/10/2019

Phương pháp tạo lanthipeptide kháng khuẩn hiệu suất cao

13/07/2019

Tình trạng kháng kháng sinh có thể lan rộng từ các nhà máy xử lý nước thải

16/03/2019

Tình trạng và sự nguy hại của vi khuẩn kháng colistin tại các nước đang phát triển

28/12/2018

Sự ra đời của thuốc kháng sinh hiệu quả gấp 500 lần so với các loại thuốc hiện có.

26/09/2018

Phương pháp trắc quang xác định lượng kháng sinh Fluoroquinolone trong tôm và nước ao nuôi tôm

03/07/2018

Sử dụng kháng sinh cho động vật gia tăng trước năm 2030

08/02/2018

Quản lý sử dụng kháng sinh để tăng chất lượng điều trị

08/04/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 8/2015

10/08/2015

Dư lượng kháng sinh trong thủy sản - Phương pháp phát hiện nhanh

11/07/2014