SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhân giống in vitro cây lan một lá

27/09/2019

Nhân giống bằng cấy mô cây Khôi nhung

15/09/2019

Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan Ngọc điểm in vitro

24/10/2018

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây cà chua từ hạt xanh

08/07/2016

Ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) in vitro và ex vitro.

27/02/2014

Sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Laba bằng in vitro

22/10/2013

Xác định khả năng phòng chống ung thư của một số chất chiết thực vật việt nam bằng các phép thử sinh học in vitro.

03/07/2008