SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất collagen từ vảy cá

05/01/2021

Ngày 18/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ sản xuất collagen"

07/12/2020

Dự án 1.000 bộ gene: Khai thác nguồn dữ liệu gene của người Việt

22/10/2020

Phải chăng có hai chủng coronavirus, một chủng nguy hiểm hơn?

25/03/2020

Thêm công bố nghiên cứu về đặc điểm hệ gene cây sâm Ngọc Linh

17/08/2020

Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 trong ung thư buồng trứng bằng kỹ thuật NGS

15/08/2020

Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen từ mẫu sinh thiết lỏng bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới với ứng dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư

21/04/2020

Ảnh hưởng của chiếu xạ tia Gamma (Co60) đến khả năng tạo biến dị của giống đậu tương DT2012

27/05/2020

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt cà chua

28/09/2019

Nghiên cứu áp dụng quy trình xác định phức hợp kháng nguyên bạch cầu người (HLA) độ phân giải cao bằng phương pháp giải trình tự gen

11/05/2020