SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất cao chiết và chế phẩm từ Actisô Đà Lạt có hàm lượng cynarin và acid clorogenic cao hơn chế phẩm của nước ngoài (Chophytol)

17/10/2019

Xây dựng công thức gel nhũ tương chứa dầu dừa ứng dụng trong mỹ phẩm

16/10/2019

Sử dụng "gen nhảy" của cà chua giúp gia tăng khả năng chống hạn cho cây

09/10/2019

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt cà chua

28/09/2019

Xu hướng công nghiệp microbiome

16/09/2019

Gen quyết định năng suất cây bắp

06/06/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

18/05/2019

CRISPR/Cas – Triển vọng phát triển nông nghiệp

18/05/2019

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho chuyển gen trên cây đậu nành sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

03/05/2019

Phát hiện các phản ứng của bộ gen với đạm và nước tác động đến sự phát triển của cây trồng

26/04/2019