SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

3 ghi nhớ hợp tác, chuyển giao được lập tại buổi "Kết nối ý tưởng" đầu tiên

04/06/2020

CESTI triển khai mô hình "Kết nối ý tưởng"

02/06/2020

Thấy tận mắt, mua liền tay!

23/04/2020

Cuộc gọi video đầu tiên trên thiết bị mạng 5G “Make in Vietnam - Made by Viettel”

22/01/2020

Sáng chế mới tại TP.HCM

10/07/2019

Mô hình chế biến mứt thơm sấy dẻo

20/05/2019

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video thông minh theo thông tin hình ảnh

08/04/2019

Sáng chế pin năng lượng hiệu năng cao tích hợp trong quần áo

29/12/2018

Video báo cáo "Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng gốm và graphen trong sản xuất keo tản nhiệt"

19/10/2018

Mời tham dự báo cáo "Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm"

22/07/2018