SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ thổi khí trục vít trong xử lý nước thải

27/02/2020

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 3/2017

12/04/2017

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 4/2016

11/05/2016

Nghiên cứu hiện trạng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện tuyến huyện tại Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất mô hình xử lý thích hợp

20/01/2015

TechMart TP.HCM: công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt/ bệnh viện, máy phun tẩm gia vị, tách xương cá, làm bánh bao, sản xuất chả giò, sản xuất rượu vang, bóc vỏ trứng

06/04/2012

Techmart TP.HCM: các thiết bị chế biến muối tôm, thu điện mặt trời, xử lý nước thải

05/08/2011

Nhà vệ sinh thông minh không tốn điện nước

24/07/2009