SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1

17/01/2013

Khu CNC TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

20/11/2012

Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

12/09/2012

Cục Sở hữu trí tuệ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

31/07/2012

Sở KHCN TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

11/08/2011

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

28/03/2011

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

27/10/2010