SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Điều khiển chân giả bằng ý thức

12/05/2021

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Miếng dán sức khỏe điện tử siêu mỏng tự cung cấp năng lượng

27/04/2021

Cách bảo vệ các kiểu dáng công nghiệp trên phạm vi quốc tế với Hệ thống La Hay

23/04/2021

Nhờ AI và camera, khung xương di động giúp người khuyết tật di chuyển

22/04/2021

Công nghệ giao diện máy tính - não giúp người bị liệt sử dụng máy tính và các thiết bị di động

21/04/2021

Nhựa phân hủy sinh học được làm từ bột gỗ

12/04/2021

Thiết bị thu ánh sáng thông minh

12/04/2021

Sàn gỗ cung cấp năng lượng điện cho thiết bị điện tử

05/04/2021

Hỗn hợp Ag-hydrogel sử dụng trong thiết bị điện tử sinh học và mạch kỹ thuật số

05/04/2021