SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Đăng ký gặp chuyên gia tư vấn công nghệ tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2021

17/05/2021

Giám sát và cảnh báo cháy tự động bằng công nghệ IoT

04/05/2021

TP.HCM đặt hàng tìm vật liệu, công nghệ và mô hình kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp

29/04/2021

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng t ...

26/04/2021

Miễn phí gian hàng trưng bày và hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ cho các đơn vị tham gia Techmar ...

22/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Tầm soát nhiễm khuẩn cực nhanh bằng phương pháp đo Adenosine triphosphate

16/04/2021

TP.HCM đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội

12/04/2021

Tách tạp chất ngay từ đầu quy trình sản xuất để tăng giá trị gia vị xuất khẩu

08/04/2021

Khởi động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2021

01/04/2021