SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng Robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và ...

18/07/2019

Mời tham dự hội thảo "Giải pháp quản lý giáo dục Uratek E-LMS trong thời đại công nghệ 4.0"

15/07/2019

Công nghệ phân tách rắn-lỏng cải tiến, nâng cao năng suất xử lý nước thải

15/07/2019

Công nghệ xác thực hàng hóa IDLOGIQ

01/07/2019

Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công nghiệp”

24/06/2019

Giải pháp hố ga nhựa thích ứng biến đổi khí hậu

17/06/2019

Giải pháp quan trắc môi trường tự động

17/06/2019

Công nghệ sấy đa năng dùng cho nông sản, thực phẩm

03/06/2019

Mời tham gia Techmart chuyên ngành "Y tế gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng"

03/06/2019

Bốn kịch bản cho tương lai kinh tế số Việt Nam đến 2045

27/05/2019