SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xe lăn đa năng điều khiển bằng đầu

02/04/2014

Sáng chế hỗ trợ người khuyết tật

06/12/2013

Thiết bị giúp điều khiển máy tính bằng mắt

20/07/2012

Điều khiển xe lăn bằng... lưỡi

23/06/2011

Quần giúp người liệt có thể đi lại

14/12/2010