SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Từ dữ liệu người đi xe buýt, hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng bằng AI

28/11/2020

Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ hệ thống xe buýt nhanh tại TP. HCM

13/12/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 4/2014

21/04/2014

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại TP. Nha Trang

20/02/2014

Xe buýt điện điều khiển qua ăngten

23/08/2012

Xe buýt chạy bằng rác thải

24/03/2009

Xây dựng quan hệ động học và động lực học cần thiết cho đoàn xe buýt nối toa

24/06/2008