SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Những tác động làm thay đổi các vùng đất khô do biến đổi khí hậu

15/04/2020

Phóng 2 vệ tinh theo dõi nước biển dâng

16/01/2020

Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia chính thức ra mắt

28/12/2019

Ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh để hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

12/01/2015

Bổ sung trên 158 tỷ đồng thực hiện các dự án khoa học

15/12/2014

PicoDragon đã đi vào bầu khí quyển và bốc cháy

10/03/2014

Trung tâm vũ trụ Việt Nam: Kỳ vọng và Thách thức

13/02/2014

Việt Nam làm chủ công nghệ định vị đa hệ thống

25/01/2014

“Rồng nhỏ" Việt Nam vào vũ trụ

08/08/2013

Việt Nam sẽ có thêm vệ tinh viễn thám

15/05/2013